De stuurgroep

  • Jos de Laat                                              Voorzitter
  • Mieke Schellens                                    Penningmeester
  • Ante Kroot                                             Secretaris
  • Jelle van Riel
  • Eric Wouters
  • Noortje van Velthoven
  • Dave van Bijsterveldt
  • Amber van Gils
  • Koen Burgers