De stuurgroep

  • Jos de Laat                                              Voorzitter
   • Amber van Gils – vd Hout                              Penningmeester
   • Ante Kroot                                             Secretaris
   • Jelle van Riel
   • Eric Wouters
   • Dave van Bijsterveldt
  • Marlie van Mensvoort
  • Cindy van Herk
  • Ties van den Abbeelen
  • Sem Oppermans
  • Maikel Manders