De Crazy Biercantus….. wat is nu een biercantus???

 

Een biercantus is afkomstig uit het studentenleven, waar het al jaren een traditie is en als een super gezellig feestje wordt ervaren, vandaar dat we dit ook tijdens carnaval in het Stopnaoldenrijk gaan doen.

Tijdens de biercantus zitten alle deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn voor het podium waar de band zijn (carnavals-)liedjes speelt. Wanneer de band de liedjes speelt worden alle deelnemers uitgenodigd/geacht om uit volle borst mee te zingen, te dansen en te feesten.Poster Biercantus carnaval

Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet kent, want iedereen krijgt bij aanvang van de cantus een liederenboekje waar alle teksten van de liedjes in beschreven staan. Nadat enkele liedjes zijn gespeeld door de band, komt het ‘bier-lied’. Na dit lied (wat gedurende de avond terug blijft komen) moeten alle deelnemers hun glas bier in één teug leeg drinken. Wanneer iemand zijn glas niet in één teug leeg drinkt loopt diegene de kans op een ‘straf’.

De Crazy bier cantus zal bestaan uit 11 carnavaleske ronden, dat wil zeggen dat 11 keer het ‘bier-lied’ wordt gespeeld. Tijdens de biercantus ook is er altijd een cantusleider, die bepaald de regels en ziet erop toe dat de regels na geleefd worden. De regels worden voorafgaand aan de cantus opgesteld door de organisatie van de cantus.

Enkele regels:

  • Iedereen moet voluit meezingen met de liederen
  • Niet praten wanneer de cantusleider aan het woord is, of wanneer de band aan het spelen is
  • Tijdens de cantus moet iedereen op zijn plek blijven zitten (polonaise is natuurlijk altijd toegestaan)
  • Geen toiletbezoek terwijl de cantus bezig is, alleen in pauzes.

 

Wanneer de regels niet voldoende worden nageleefd volgens de cantusleider is deze bevoegd om ‘straffen’ uit te delen aan de deelnemers.

Enkele straffen:

  • Drink een glas bier met gestrekte arm
  • Drink een extra groot glas bier leeg
  • Drink een glas bier door je sok of uit je schoen

 

Wanneer iemand een straf krijgt, moet deze op het podium uitgevoerd worden zodat de hele zaal kan meegenieten van de straf.

Oftewel, biercantus is een garantie voor 100% gezelligheid, plezier en feest!